Home About us Youth Sports Center

SCM a SpS


Co je Sportovní Centrum Mládeže a Sportovní Středisko mládeže?

Posláním Sportovních center mládeže (SCM) a Sportovních středisek mládeže (SpS) je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her.


SCM a SpS

 • jsou zřizována v působnosti jednotlivých sportovních svazů na základě předloženého projektu na čtyřleté období
 • za jejich činnost je zodpovědný vedoucí trenér, kterého jmenuje sportovní svaz na základě návrhu oddílu, u kterého je centrum zřízeno
 • jsou organizačně ustavována  v  návaznosti   na  sportovní   oddíly tělovýchovných  nebo  tělocvičných jednot a klubů nebo sportovních klubů s kvalitními tréninkovými podmínkami, které jsou členy ČGF
 • pracují dle schváleného tréninkového a finančního plánu
 • jejich činnost je ekonomicky zabezpečena z dotace ze státního rozpočtu na činnost SCM/SpS a dále z vlastních zdrojů
 • řídí se Prováděcími pokyny pro činnost SCM/SpS ČGF
 • mohou být do nich zařazeni sportovci, kteří splňují věková a výkonnostní kritéria stanovená ČGF
 • do SCM jsou zařazováni sportovci ve věku 15-18 let
 • do SpS jsou zažazováni sportovci ve věku 10-14 let


Členky SCM při TJ Bohemians Praha pro r. 2014:

 • HÁJKOVÁ Julie
 • HUMLOVÁ Jana (Sokol Kampa)
 • CHALUPOVÁ Natálie (Sokol Kampa) - pro nesplnění kritérií bez nároku na finanční zabezpečení
 • MAJERECHOVÁ Romana (AC Sparta)
 • MOLÁČKOVÁ Natálie (Sokol Kampa)
 • SCHUSTEROVÁ Tereza (AC Sparta)

Vedoucí trenér SCM:

ŽIFČÁK Ján


Členky SpS při TJ Bohemians Praha pro r. 2014:

Vedoucí trenér SpS:

FIŘTOVÁ Sabina


Bližší informace o SCM/SpS (Prováděcí pokyny, seznam pracovišt, rozdělení dotací apod.) jsou k dispozici na stránkách ČGF www.gymnastika.cstv.cz.


Last Updated on 05-09-2014
E-mail this link to a friend

Hits: 32821
 

Zkratkovník

ČUS = Česká unie sportu
ČASPV = Česká asociace sportu pro všechny
ČGF = Česká gymnastická federace
FIG = Mezinárodní gymnastická federace
KZ = kontrolní závod
M ČR = Mistrovství České republiky
ME = Mistrovství Evropy
MS = Mistrovství světa
MT = mistrovská třída
MU = mezistátní utkání
MZ = mezinárodní závod
OH = Olympijské hry
PGS = Pražský gymnastický svaz
RHB = rehabilitace
SCM = Sportovní centrum mládeže
SG = sportovní gymnastika
SP - Světový pohár
ST = sportovní třída
TG = TeamGym
VS = výkonnostní stupeň
VT = výcvikový tábor

Naši partneři

Významným partnerem oddílu se v r. 2014 stalo soukromé školské zařízení Beehive International School. Za finanční podporu děkujeme též společnostem Earth Resources a OS-KOM.
Staňte se také partnerem oddílu! více

Informace pro rodiče

Sdělení rodičům, termíny soutěží a výcvikových táborů, nominace, nejčastější otázky a odpovědi, nabídka spolupráce, formuláře ke stažení atd.
Jiné dotazy zasílejte prosřednictvím kontaktního formuláře.více