Home Aktuality Oddíl Školení pro trenéry TJ Bohemians Praha - DOPORUČUJEME!

Školení pro trenéry TJ Bohemians Praha - DOPORUČUJEME!

Napsal zdcim   
02-11-2007

Image

Výbor naší tělovýchovné jednoty se rozhodl uspořádat školení pro trenéry, cvičitele a učitele TV v oblasti psychologie sportu. Jde o jednodenní seminář aplikované psychologie sportu, jehož podrobnější program naleznete dále.

  • Kdy? v sobotu 10. listopadu 2007 od 10,00 - 17,30 hod.
  • Kde? v klubovně loděnice TJ Bohemians Praha v Podolí, Modřanská 51

! Zájemci se z důvodu technického zajištění nahlásí na sekretariátu tělovýchovné jednoty nejpozději ve středu 7. listopadu (emailem, telefonicky) !

Motto:

„Snaha může být obrovská, ale výsledek nulový, nebudeme-li schopni lidem (včetně sebe sama) a situaci porozumět a na základě toho účinně jednat.“

PROGRAM SEMINÁŘE:

  • Co určuje výkon z dlouhodobého hlediska – psychologické aspekty výběru sportovců a stanovení dlouhodobých sportovních cílů;
  • Co určuje výkon ze střednědobého hlediska – vedení sportovců v tréninku; jak lidi učit; životní styl a regenerace sil;
  • Co určuje výkon z krátkodobého hlediska – vedení sportovců v závodě, soutěži; regulace aktuálních psychických stavů; psychologie limitní výkonnosti;

respektive

  • Poznávání lidí (sociální percepce) - typologie osobnosti (trenéra, sportovce); laická diagnostika osobnosti;
  • Jednání s lidmi (efektivní komunikace, asertivita, konfliktní situace, styly vedení) – jak vést sportovce/sportovní týmy v tréninku;
  • Jak lidi učit – osvojování a rozvíjení sportovních dovedností;
  • Vedení sportovců/sportovních týmů v závodě/utkání – příprava a realizace výkonu, regulace APS, psychologie limitní výkonnosti;
  • Součástí kurzu jsou (mini)osobnostní testy a (mini)ukázky psychoregulačních technik.

Každý účastník obdrží podkladové texty.

Důraz je kladen na srozumitelnost a využitelnost v praxi.

Témata a příklady jsou voleny dle zaměření a zájmu frekventantů kurzu.

V rámci (časových) možností může být věnována pozornost řešení konkrétních problém?.

V případě zájmu/po domluvě je možné rozsah a obsah kurzu rozšířit.

Lektor: PhDr. Michal Klapač - psycholog, lektor a konzultant rozvoje osobnosti, manažerských a komunikačních dovedností; dlouholetá praxe sportovního psychologa (Středisko vrcholového sportu ČSTV, spolupráce se sportovními svazy / reprezentacemi, lektor FTVS a bývalé Tělovýchovné školy ČSTV).

 

Zkratkovník

ČUS = Česká unie sportu
ČASPV = Česká asociace sportu pro všechny
ČGF = Česká gymnastická federace
FIG = Mezinárodní gymnastická federace
KZ = kontrolní závod
M ČR = Mistrovství České republiky
ME = Mistrovství Evropy
MS = Mistrovství světa
MT = mistrovská třída
MU = mezistátní utkání
MZ = mezinárodní závod
OH = Olympijské hry
PGS = Pražský gymnastický svaz
RHB = rehabilitace
SCM = Sportovní centrum mládeže
SG = sportovní gymnastika
SP - Světový pohár
ST = sportovní třída
TG = TeamGym
VS = výkonnostní stupeň
VT = výcvikový tábor